Website Banner
 
     
      อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  
 
     
  ประจวบคีรีขันธ์

วันเปิดทำการ: ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ:   09.00 - 16.00

ข้อมูลการติดต่อ :  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ สอบถามข้อมูล

หมวดหมู่ :  พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

          อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอแห่งนี้และได้เสด็จมาทอดพระเนตรพร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์และทูตานุทูตชาวต่างประเทศ ต่อมารัฐบาลได้มีโครงการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ขึ้น ณ พื้นที่แห่งนี้ ในปี พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าเจ้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
          อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งให้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นสถานศึกษา เพื่อสนองนโยบายขยายโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ภายในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย อาคารดาราศาสตร์ เป็นอาคาร 3 หลังเชื่อมต่อกัน มีฐานการเรียนรู้ 25 ฐาน แบ่งออกเป็น  3 กลุ่มการเรียนรู้ ได้แก่
     1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ พลังงาน ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
     2. กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในจักรวาล เทคโนโลยีอวกาศและเอกภพ และเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ไทยกับดาราศาสตร์
     3. กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอเรื่องราวของธรรมชาติ ทรัพยากรโลก ระบบนิเวศ นกและแมลง และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีทั้งปลาทะเล ปลาน้ำจืดและปลาน้ำกร่อย และมีอุโมงค์ปลาใต้น้ำ ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้และเห็นถึงความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตในแต่ละระดับความลึกของน้ำราวกับอยู่ใต้ท้องทะเลลึก และมีสวนผีเสื้อ ได้รับความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อ ชมผีเสื้อพันธุ์พื้นเมืองกว่า 20 ชนิด และยังมีตัวอย่างของผีเสื้อที่เก็บรักษาไว้ให้ได้ศึกษา
          สำหรับผู้สนใจกิจกรรมค่ายพักแรมทางอุทยานมีการจัดกิจกรรมค่ายหว้ากอ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสิ่งแวดล้อม ค่ายสอนน้องดูดาว ค่ายปักษี ค่ายอนุรักษ์พลังงาน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ดูนก ดูดาว Walk Rally กิจกรรมชายหาด  รวมทั้งยังมีที่พักรองรับได้ประมาณ 120-200 คนและเต็นท์พักแรมไว้คอยบริการ อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอเปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น.  เข้าชมเป็นหมู่คณะโปรดทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 03-266-1098, 03-266-1726-7 ต่อ 247 โทรสาร 03-266-1727 หรือทางเว็ปไซต์ http://www.waghor.go.th
                                 
 
     
 
         <<ย้อนกลับ  
     
 
   
     
     
     
   
     
  • Superior
 
   
  • Deluxe Room
 
   
  • Bungalow
 
   
  • Pool Side Room
 
   
   • Sea view  
   
 
     
   
     
   
     
   
     
     
 
  บริษัท เพิร์ลแอทคลองวาฬ จำกัด
556 หมู่ 1 ถนนคลองวาฬ-หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคิรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 088-144-4489, 081-555-2028, 032-661-789 แฟ็กซ์ 032-661-915
Email :
pearlbythesea.thailand@gmail.com
 
Current Pageid = 855