Website Banner
 
     
      อ่าวน้อย, อ่าวประจวบคีรีขันธ์  
 
     
  ประจวบคีรีขันธ์

วันเปิดทำการ: ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ:  

ข้อมูลการติดต่อ :  อ่าวอยู่หน้าเมืองประจวบคีรีขันธ์Tel. -สอบถามข้อมูล

หมวดหมู่ :  อ่าวและชายหาด

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

          อ่าวน้อยหรืออ่าวประจวบคีรีขันธ์เป็นอ่าวสองอ่าวที่ติดกันและ เป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวประมาณ 8 กม. โดยเริ่มจาก เขาตาม่องล่าย ทางด้านทิศเหนือเป็นวงโค้งไปจดเขาล้อมหมวกทางด้านทิศใต้ หน้าอ่าวมีเกาะรูปร่างแปลกตาอยู่หลายเกาะ ทำให้ทิวทัศน์ของอ่าวดูสวยงาม เหมาะสำหรับการออกกำลังกายอย่างมาก โดยเฉพาะในยามเช้า และยามเย็น เช่นวิ่ง และขี่จักรยานเลียบชายทะเล โดยมีถนนเชื่อมยาวไปถึงอ่าวน้อย ด้วยความยาวของอ่าวประจวบนี้เองทำให้พบเห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอันหลากหลาย ของคนในพื้นที่ ตั้งแต่หมู่บ้านชาวประมง ร้านค้า โรงแรมที่พัก หน่วยงานราชการ ตลอดจนสวนสาธารณะและ ที่พักผ่อนหย่อนใจ
เกาะในอ่าวประจวบ
          เกาะแรด เป็นสถานที่ตั้งของกระโจมไฟชื่อ "วชิรรุ่งโรจน์" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กระทรวงทหารเรือในขณะนั้นนำมาสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2486
          เกาะหลัก เป็นสถานที่ตั้งของสถานีวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง และหมุดระดับหมุดแรกของประเทศไทยด้วย อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือและ เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นจุดเริ่มในการวัดระดับความสูงของแผ่นดินและภูเขาโดยการเปรียบเทียบจากระดับน้ำทะเล ระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามันอยู่ในความรับผิดขอบของกรมแผนที่ทหาร
          เกาะไหหลำ เป็นสถานที่ประดิษฐานของศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือเสด็จเตี่ย ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างขึ้นนานแล้ว อยู่ในเขตความรับผิดของของกองบิน 5 สามารถเดินเท้าไปถึงที่เกาะได้เมื่อเวลาน้ำลง

                                
 
     
 
         <<ย้อนกลับ  
     
 
   
     
     
     
   
     
  • Superior
 
   
  • Deluxe Room
 
   
  • Bungalow
 
   
  • Pool Side Room
 
   
   • Sea view  
   
 
     
   
     
   
     
   
     
     
 
  บริษัท เพิร์ลแอทคลองวาฬ จำกัด
556 หมู่ 1 ถนนคลองวาฬ-หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคิรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 088-144-4489, 081-555-2028, 032-661-789 แฟ็กซ์ 032-661-915
Email :
pearlbythesea.thailand@gmail.com
 
Current Pageid = 851