Website Banner
 
     
      ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์  
 
     
  ประจวบคีรีขันธ์

วันเปิดทำการ: ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ:  

ข้อมูลการติดต่อ : ตั้งอยู่ถนนสละชีพ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดTel. -สอบถามข้อมูล

หมวดหมู่ : สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

          ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาลหลักเมืองที่ใหญ่และสวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนสละชีพและอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลหลักเมืองนี้ ก่อสร้างขึ้นในสมัย ร.ต. อำนวย ไทยานนท์ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสมัยนั้น และวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2536 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา เวลา 09.59 น.  ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์เป็นองค์ประธานเปิดศาลหลักเมืองรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของตัวศาลหลักเมืองแห่งนี้ จะเป็นเป็นศิลปะแบบลพบุรี โดยมีจัตุรมุขยอดปรางค์ 9 ชั้น ตามแบบสยามลพบุรี ชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปและชั้นที่เหลือประดิษฐานเทพโดยรอบ ส่วนหน้าบันแรกเป็นรูปรอยตราพญาราหูอมจันทร์ และหน้าบันที่เหลืออีกประดิษฐานองค์เทพล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว 2 ชั้น 
ในส่วนของ องค์หลักเมือง  นามว่า "จตุโชค" ทำ จากไม้ตะเคียนโดยส่วนยอดแกะเป็นรูป 4 เศียร 4 พักตร์ รูปแบบศิลปะศรีวิชัย และลงรักปิดทองประดับด้วยอัญมณีทั้งองค์  ศาลหลักเมืองแห่งนี้ กล่าวได้ว่า เป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต่างนิยมมากราบไหว้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง                        
 
     
 
         <<ย้อนกลับ  
     
 
   
     
     
     
   
     
  • Superior
 
   
  • Deluxe Room
 
   
  • Bungalow
 
   
  • Pool Side Room
 
   
   • Sea view  
   
 
     
   
     
   
     
   
     
     
 
  บริษัท เพิร์ลแอทคลองวาฬ จำกัด
556 หมู่ 1 ถนนคลองวาฬ-หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคิรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 088-144-4489, 081-555-2028, 032-661-789 แฟ็กซ์ 032-661-915
Email :
pearlbythesea.thailand@gmail.com
 
Current Pageid = 838